Posts Tagged “ปราสาทบันทายสรี”

ประวัติเกี่ยวกับ ปราสาทบันทายสรี (ปราสาทบันทายศรี)

By |

ประวัติเกี่ยวกับ ปราสาทบันทายสรี (ปราสาทบันทายศรี)

ปราสาทบันทายสรี (ปราสาทบันทายศรี) • ปีที่สร้าง : สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 16  • รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 5  • ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบันทายสรี  • ศาสนา : ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย (บูชาพระศิวะ)  • ตามจารึกที่ปราสาทบันทายสรีกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ เมื่อพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทน เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ยังทรงพระเยาว์อยู่ พราหมณ์ยัชญวราหะ จึงได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และเป็นพระอาจารย์ให้กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ไปพร้อมๆ กัน พราหมณ์ยัชญวราหะได้ทูลขอที่ดินแปลงหนึ่งจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 เพื่อมาสร้างปราสาทเพื่อบูชาพระศิวะ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรและเป็นที่น่าสังเกตว่าปราสาทที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง กับปราสาทที่เสนาบดีหรือข้าราชการชั้นสูงสร้างจะต่างกันที่ฐาน ปราสาทที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง จะสร้างอยู่บนฐานที่ทำเป็นชั้นสูง หรือสร้างบนเนินเขาดังเช่น นครวัด ที่ส่วนปรางค์ประธานจะต้องตั้งอยู่ฐานชั้นสูงหรือที่พนมบาแค็ง ที่ปราสาทสร้างอยู่บนเนินเขา สำหรับปราสาทบันทายสรี ผู้สร้างเป็นราชครู จึงต้องสร้างปราสาทบนเนินดินอาจทำเป็นฐานเตี้ยๆ ยกพื้นขึ้นเพื่อรองรับตัวปราสาทเท่านั้น • ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก แต่มีความงามทางด้านลวดลายเป็นเลิศ ศิลปะมีลักษณะพิเศษจนต้องจัดเป็นศิลปะสมัยหนึ่งโดยเฉพาะ ศิลปะแบบบันทายสรีถูกจัดให้อยู่ในยุคราว พ.ศ….

Read more »

ปราสาทบันทายสรี

By |

ปราสาทบันทายสรี

“ปราสาทบันทายสรี” เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของการมาเยือนเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา นอกจาก “นครวัด” – “นครธม” – “ปราสาทตาพรม” ทั้งนี้ เนื่องจากหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การจำหลักลายบนหินทรายงดงาม ละเอียดลออ อย่างไม่มีปราสาทใดเหมือน จนได้รับการขนาดนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก จากความละเอียดงดงามนี้เอง นักประวัติศาสตร์ศิลปะ แยกปราสาทหลังนี้ออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปะเขมร เรียกว่า “ศิลปะแบบบ็อนเตียซเร็ย” และยกย่อให้เป็น “รัตนชาติแห่งศิลปะเขมร” ลักษณะปราสาทจะสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ตรงทางเข้าตัวปราสาทที่มีโคปุระ มีนางอัปสราและเทพบุตรประดับอยู่รอบปราสาท ภาพแกะสลักส่วนมากจะเป็นเรื่องราวในมหากาพย์รามายณะ หรือที่รู้จักกันคือ รามเกียรติ์ นั่นเองปราสาทมีสระน้ำล้อมรอบด้วย “ปราสาทบันทายสรี” เป็นปราสาทนอกเมืองพระนคร ส่วนปราสาทบายน ปราสาตาพรม และนครวัด เป็นประสาทในพระนคร แม้ว่าจะปราสาทบันทายสรีจะมีขนาดเล็ก แต่มีรายละเอียดมากมาย บรรยายไม่หมด แต่ถือว่าเป็นปราสาทเก่าแก่ ก่อนยุคนครวัด และงดงามที่สุดในบรรดาปราสาทหินทั้งหลายในอาณาจักรเขมรโบราณ ถูกจัดให้อยู่ในราว พ.ศ.1510-1550 ถึงแม้จะมีอายุกว่าพันปีแล้ว แต่ลวดลายยังคงความคมชัดเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ เพียงแค่ออกจากเมืองพระนคร นั่งรอออกมาไปประมาณ 30 นาที คุณก็จะได้พบกับปราสาทที่สวยงามที่สุดในอาณาจักรขอม นั่นคือ…

Read more »