นครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา

นครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา

นครธม หมายถึง เมืองพระนครหลวง (คำว่า นคร แปลว่า เมือง ส่วนคำว่า ธม แปลว่า ใหญ่) ที่ตั้งอยู่ภายในพระนคร สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1724-1758) เป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดและอยู่ในยุครุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรขอม โดยเมืองนครธมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกว้างด้านละ 3 กิโลเมตร ล้อมไว้ด้วยกำแพงสูง 7 เมตร ใจกลางมีปราสาทบายน อันเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมาย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันฯ มาจนถึงสมัยรัชทายาทต่อมา นครธม จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน

นครธม

นครธม เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกัมพูชาที่คุณต้องได้เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ที่นี่อยู่ทางด้านเหนือของนครวัด ห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น แต่เดิมที่นี่เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรขอม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีลักษณะเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยม มีคูน้ำล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และมีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ตรงกลางเมืองคือปราสาทบายน มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในสไตล์ขอม

นครธม

โดยเฉพาะการแกะสลักหน้าคนอยู่บนยอดปราสาท พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลายอื่น ๆ ที่งดงามอยู่โดยรอบของปราสาท ทั้งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายภายในนครธม อาทิ ประตูเมืองทางด้านทิศใต้, ปราสาททวิเมียนอากาศ, ปราสาทบาปวน, ปราสาทพระขรรค์ เป็นต้น