Posts Tagged “เมืองกำปอต (Kampot)”

เมืองกำปอต (Kampot)

By |

เมืองกำปอต (Kampot)

กำปอต หรือ ก็อมโปต (Kampot) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชาติดกับเกาะกงและกำปง สปือทางทิศเหนือ มีพื้นที่ส่วนที่ติดต่อกับอ่าวไทยทางทิศใต้ยาวประมาณ 45 กิโลเมตร ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ รองจากเสียมเรียบ พนมเปญ สีหนุวิลล์ ใช้เวลาเดินทางจากพนมเปญโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง ปัจจุบันจังหวัดกำปอต ได้รับการพัฒนาเรื่องถนนและการคมนาคมเพื่อสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์เป็นจุดดึงดูดความสนใจ ทั้งหาดทรายชายฝั่งทะเลและอุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงาม เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ตามที่จะแนะนำต่อไปนี้ อุทยานแห่งชาติโบกอร์ ( Bokor) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่าและน้ำตกสวยงาม อีกทั้งบนยอดเขาสูงสุดของโบกอร์ ก็มีซากของสิ่งปลูกสร้างในยุคที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส เช่น โรงแรม บ่อนคาสิโนและโบสถ์เก่าแก่ของศาสนาคริสต์ ซึ่งกลายเป็นจุดดึงดูให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติและอากาศหนาวเย็นบนยอดเขาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ล่องเรือชมวิวแม่น้ำกำปงเบย์ (kampong bay river) แม่น้ำสายสำคัญชองจังหวัด ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ตรงทิวทัศน์ตอนพระอาทิตย์ตกดินที่บรรยากาศสวยงามมาก ทำให้มีบริการล่องเรือชมวิวแม่น้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ โดยจะเริ่มล่องเรือตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปตามแม่น้ำ จนกระทั่งพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ภูเขาช้าง (Elephant Mountains) อยู่ห่างจากตัวเมืองกำปอตไปทางทิศตะวันออกประมาณ 7…

Read more »