Posts Tagged “สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชา”

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชา

By |

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชา

แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปก่อนเราจะเข้าไปเที่ยว ทำธุรกิจหรืออาศัยในประเทศนั่นๆ ควรศึกษาวัฒนธรรมให้เข้าใจเสียก่อน ไปดูกันเลยก่อนสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชามีอะไรบ้าง สิ่งที่ควรทำ 1. คนกัมพูชา จะกล่าวคำทักทายด้วยคำว่า “จูุมรียบ ชัวร์” หรือ “ซัว สเดย์” พร้อมประนมมือไว้ด้านหน้าและโค้งตัวต่ำลง ซึ่งผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะเป็นผู้ทักทาย 2. คนกัมพูชาใช้นามสกุลนำหน้าชื่อเสมอ หากต้องการเรียกชื่อคนกัมพูชา ควรเรียกชื่อท้าย 3. การรับประทานอาหารกับคนกัมพูชา ควรให้เจ้าของบ้านเป็นฝ่ายเริ่มรับประทานอาหารก่อน 4. ควรใช้มือทั้งสองข้างหรือมือขวาในการส่งของให้กัน 5. เมื่อพบพระภิกษุ สามเณร ควรถอดหมวกพร้อมแสดงความเคารพทุกครั้ง 6. ควรก้มศีรษะเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านบุคคลที่กำลังสนทนากันอยู่ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก 7. การนั่งกับพื้นควรเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยมิดชิด ไม่ชี้ปลายเท้าไปทางผู้อื่นผู้ใดเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ 8. ควรปิดเครื่องมือสื่อสารเมื่ออยู่ในเขตวัด 9. โดยทั่วไปผู้หญิงควรแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิด ผู้ชายควรสวมเสื้อมีปกและใส่กางเกงขายาว 10. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ และควรให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุดของโต๊ะอาหารรับประทานอาหารก่อน สิ่งที่ไม่ควรทำ 1. ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การเมือง การปกครองและถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางการทหารของกัมพูชา 2. ในการถ่ายภาพ ไม่ควรจับมือชาวกัมพูชา เพราะจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกัน 3. ไม่ควรส่งเสียงดัง หรือสวมหมวกในเขตวัด ส่วนผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่สุภาพเมื่อเข้าวัด 4….

Read more »