Posts Tagged “สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน”

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน

By |

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน

ก้าวแรกของชีวิต ฮุน เซน เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2494 เขาเป็นเพียงลูกชาวนา เขาเร่ร่อนออกจากบ้านได้เพียงอายุ 13 ปี อาศัยข้าวก้นบาตรพระ เพื่อหวังจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กยุคใหม่ปัจจุบันบางคนที่ฝักใฝ่แต่แฟชั่นนิยม จนหลงลืมความรู้เสริมปัญญา คงไม่อาจสู้ความกระตือรือร้นของฮุนเซนได้ แรกเริ่มเขาเรียนชั้นประถมศึกษาที่บ้านเกิด เมื่อปี พ.ศ. 2508 จากนั้นเข้ากรุงพนมเปญ เพื่อเรียนต่อชั้นประถมปลายที่โรงเรียนอินทราเทวี ที่วัดนาควาน เป็นเด็กวัดภายใต้การดูแลของสมภารที่ชื่อ มง ฤทธี แต่ความอุตสาหะ ทะเยอทะยาน บวกกับความขยัน อดทน ทำให้ฮุน เซนกลายเป็นบัณฑิต สำเร็จปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศ แต่นั้นมาเขาได้กลายเป็น “ดอกเตอร์ฮุน เซน” และมีผู้ที่ต้องการจะมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก้าวสอง ชีวิตด้านครอบครัวที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ปัจจุบัน ฮุน เซน แต่งงานกับ นางบุน รานี ฮุนเซน มีบุตรด้วยกันรวม 5 คน เป็นชาย 3…

Read more »