Posts Tagged “สถาปัตยกรรมและบ้านเรือนของกัมพูชา”

สถาปัตยกรรมและบ้านเรือนของกัมพูชา

By |

สถาปัตยกรรมและบ้านเรือนของกัมพูชา

สถาปนิก และ ประติมากร ที่สร้างวัดวาอารามที่แมปโลกจักรวาลในหิน เขมรตกแต่งแรงบันดาลใจจากศาสนาและสิ่งมีชีวิตที่เป็นตำนานจาก ศาสนาฮินดู และ ศาสนาพุทธ ถูกแกะสลักบนผนัง วัดถูกสร้างขึ้นตามกฎของสถาปัตยกรรมเขมรโบราณที่บอกว่ารูปแบบวัดขั้นพื้นฐานรวมถึงศาลกลางลาน, ผนังปิดล้อมและคูเมือง ลวดลายเขมรใช้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากจากพุทธและฮินดูเช่น Royal Palace ใน พนมเปญ ใช้ลวดลายเช่น ครุฑ , นกที่เป็นตำนานในศาสนาฮินดู สถาปัตยกรรมของกัมพูชาที่พัฒนาในขั้นตอนภายใต้ จักรวรรดิเขมร จาก 9 ไปในศตวรรษที่ 15, เก็บรักษาไว้ในอาคารหลายแห่ง นคร วัด ซากของสถาปัตยกรรมฆราวาสจากเวลานี้จะหายากเป็นเพียงอาคารทางศาสนาที่ทำจากหิน สถาปัตยกรรมของช่วงอังกอร์ที่ใช้คุณสมบัติที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการหลักที่ใช้ในวันที่วัดพร้อมกับจารึก ในชนบทที่ทันสมัยกัมพูชาครอบครัวนิวเคลียร์โดยปกติจะอาศัยอยู่ในสี่เหลี่ยม บ้าน ที่อาจมีความแตกต่างในขนาดตั้งแต่สี่หกเมตรถึงหกสิบเมตร มันถูกสร้างกรอบไม้ที่มีหลังคามุง gabled และผนังของทอไม้ไผ่ บ้านเขมร มักจะยกให้มากที่สุดเท่าสามเมตรบนเสาสำหรับการป้องกันจากน้ำท่วมประจำปี สอง บันได ไม้หรือ บันได ให้เข้าถึงบ้าน หลังคามุงจากที่สูงชันยื่นออกผนังบ้านป้องกัน การตกแต่งภายใน จากฝน โดยปกติบ้านที่มีสามห้องแยกด้วยพาร์ทิชันของไม้ไผ่ทอ ห้องด้านหน้าทำหน้าที่เป็นห้องนั่งเล่นที่ใช้ในการรับผู้เข้าชมห้องถัดไปเป็นห้องนอนพ่อแม่ ‘และคนที่สามเป็นลูกสาวที่ไม่ได้สมรส ลูกชายนอนหลับได้ทุกที่ที่พวกเขาสามารถหาพื้นที่ สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบ้านและพิธีบ้านเลี้ยงจะจัดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นของมัน บ้านของคนยากจนอาจมีเพียงห้องเดียวขนาดใหญ่ อาหารที่เตรียมไว้ในที่แยกต่างหาก ห้องครัว…

Read more »