สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชา

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชา

แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปก่อนเราจะเข้าไปเที่ยว ทำธุรกิจหรืออาศัยในประเทศนั่นๆ ควรศึกษาวัฒนธรรมให้เข้าใจเสียก่อน ไปดูกันเลยก่อนสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชามีอะไรบ้าง

สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำในกัมพูชา

สิ่งที่ควรทำ
1. คนกัมพูชา จะกล่าวคำทักทายด้วยคำว่า “จูุมรียบ ชัวร์” หรือ “ซัว สเดย์” พร้อมประนมมือไว้ด้านหน้าและโค้งตัวต่ำลง ซึ่งผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะเป็นผู้ทักทาย
2. คนกัมพูชาใช้นามสกุลนำหน้าชื่อเสมอ หากต้องการเรียกชื่อคนกัมพูชา ควรเรียกชื่อท้าย
3. การรับประทานอาหารกับคนกัมพูชา ควรให้เจ้าของบ้านเป็นฝ่ายเริ่มรับประทานอาหารก่อน
4. ควรใช้มือทั้งสองข้างหรือมือขวาในการส่งของให้กัน
5. เมื่อพบพระภิกษุ สามเณร ควรถอดหมวกพร้อมแสดงความเคารพทุกครั้ง
6. ควรก้มศีรษะเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านบุคคลที่กำลังสนทนากันอยู่ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก
7. การนั่งกับพื้นควรเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยมิดชิด ไม่ชี้ปลายเท้าไปทางผู้อื่นผู้ใดเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
8. ควรปิดเครื่องมือสื่อสารเมื่ออยู่ในเขตวัด
9. โดยทั่วไปผู้หญิงควรแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิด ผู้ชายควรสวมเสื้อมีปกและใส่กางเกงขายาว
10. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ และควรให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุดของโต๊ะอาหารรับประทานอาหารก่อน

สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การเมือง การปกครองและถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางการทหารของกัมพูชา
2. ในการถ่ายภาพ ไม่ควรจับมือชาวกัมพูชา เพราะจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกัน
3. ไม่ควรส่งเสียงดัง หรือสวมหมวกในเขตวัด ส่วนผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่สุภาพเมื่อเข้าวัด
4. คนกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นของสูง จึงไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัสศีรษะผู้อื่นในทางกลับกันถือว่าเท้าเป็นของต่ำ ไม่ควรชี้หรือเดินข้ามบุคคลอื่น
5. ไม่ควรใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาว เพราะคนกัมพูชาถือเป็นสีของการไว้ทุกข์และไม่ควรเปิดดูของขวัญทันที
6. คนกัมพูชาถือว่าผู้หญิงไม่ควรหัวเราะเสียงดังในที่สาธารณะถือเป็นกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม
7. ไม่ควรสบตาหรือจ้องมองเป็นเวลานาน เพราะคนกัมพูชาถือว่าไม่สุภาพ
8. ไม่ควรแสดงความรัก เช่น การกอด จูบ ในที่สาธารณะ
9. ไม่ควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
10. ห้ามซื้่อขายบุหรี่ไฟฟ้าและซิก้าร์ในประเทศกัมพูชา เพราะผิดกฎหมาย