โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียของกัมพูชา

โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียของกัมพูชา

โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เกิดจากลำน้ำโขง และแม่น้ำสายย่อยๆไหลมารวมกันจนเป็นทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ทำให้โตนเลสาบขยายตัวออกกว้างมากกว่า 6 เท่า โดยแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา คือ เสียมราฐ พระตะบอง กำปงธม โพธิสัตว์ และ กำปงชนัง

ทั้งนี้ โตนเลสาบ ในภาษาเขมรหมายถึง แม่น้ำ เป็นทะเลสาบสีขุ่นเช่นเดียวกับแม่น้ำโขง เป็นทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์ มีปลาน้ำจืดชุกชุม 300 ชนิด กล่าวกันว่าเป็นแหล่งอาหารน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงมีชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงจับปลามาขายทั้ง ปลาสด ปลากรอบ ปลาร้า เป็นอาชีพหลักของที่นี่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ 2 รองจากการท่องเที่ยว

โตนทะเลสาบ

ในแง่ของการท่องเที่ยว โตนเลสาบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเสียมเรียบ อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 14 กิโลเมตร ตามระยะทางที่ผ่านจะเห็นหมู่บ้านชาวประมงเป็นระยะๆ เรียกกัวว่า หมู่บ้านชาวประมงโตนเลสาบ มีทั้งที่เป็นบ้านชาวประมงเดี่ยวกับ ชุมชนชาวประมงที่อาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งที่อยู่อาศัยก็สร้างกันแบบง่ายๆจากไม้หรือไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นแพลอยนํ้า เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตามฤดูน้ำหลากของแต่ละปี โดยชาวประมงที่อาศัยอยู่แถบนี้ส่วนมากเป็นชาวเวียดนามอพยพในยุคสงครามเย็นหรือสงครามคอมมิวนิสต์ สมัยที่เวียดนามส่งทหารมาช่วยรบในเขมร

ขณะที่หมู่บ้านชาวประมงโบราณกัมปงพลั๊วซึ่งอยู่ริมทะเลสาบหรือบนแผ่นดินใหญ่จะต่างจาก หมู่บ้านชาวประมงโตนเลสาบ คือเป็นชุมชนของชาวกัมพูชา ลักษณะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงจากพื้นดินประมาณ 10 เมตร ช่วงฤดูฝนน้ำในโตนเลสาบจะหลากขึ้นมาท่วมสูงถึงหัวบันไดบ้าน แต่ในช่วงฤดูร้อนน้ำในโตนเลสาบจะลดลงจนแห้งสนิท สภาพหมู่บ้านกัมปงพลั๊วจะเหมือนหมู่บ้านทั่วๆไปในประเทศกัมพูชา

โตนทะเล

การมาเที่ยวโตนเลสาบจึงแบ่งออกเป็นสองแบบคือทางนํ้ากับทางบก ทางนํ้าคือการล่องเรือชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงโตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตของชาวประมงเชื้อสายเวียดนาม ที่คล้ายกับชนบทในเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว และแวะชิมอาหารจากสัตว์นํ้าจืดสดๆ

สำหรับทางบกเป็นการสัมผัสบรรยากาศในหมู่บ้านชาวประมงโบราณกัมปงพลั๊ว มีร้านอาหารและร้านค้ารองรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ในช่วงเย็นที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกในโตนเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกัมพูชา

การเดินทางไปเที่ยวโตนเลสาบ

จากประเทศไทย ทางบกนั่งหรือขับรถผ่านชายแดนไทย-กัมพูชาที่ด่านปอยเปตเพื่อข้ามไปเมืองเสียมเรียบ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นต่อรถไปโตนเลสาบใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง

ทางอากาศ จากสนามบินไทยมีหลายสายการบินตรงไปลงที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นสามารถต่อรถไปที่โตนเลสาบใช้ประมาณ 1 ชั่วโมง